Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, která je však doprovázena většinou i dalšími obtížemi, jako jsou porucha zrakového či sluchového vnímání. Často je také doprovázena specifickými poruchami učení. Důležité je včas stanovit diagnózu a upravit pro ni i logopedickou péči.

Vývojová dysfázie je závažnější, avšak méně častá porucha vývoje řeči. Postižení řečových center v mozku se u dětí projevuje v různé intenzitě a proto je nesnadné tuto poruchu řeči obecně charakterizovat. Tato porucha vyžaduje komplexní péči, logoped spolupracuje s foniatrem, psychologem i neurologem. Na základě všech odborných vyšetření a logopedického nálezu vytvoříme individuální terapeutický plán, který podle potřeby doplňujeme. Tento plán se výrazně liší například od plánu při poruchách výslovnosti, proto není možné je zaměňovat. Nebojte se této diagnózy, připravte se však na to, že bez vynaloženého úsilí to nepůjde. Obrňte se trpělivostí, pevnou vůlí a pečlivostí, protože kýžené zlepšení je proces dlouhodobý a vyžaduje ze strany rodiny nemalé nároky.

Copyright © 2011 - 2021 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2021 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok