Tumultus (brebtavost)

Tumultus (brebtavost)

Zrychlená až nesrozumitelná řeč je taková nemoc této doby, mnoho lidí se svým rychlým životním a pracovním tempem doslova naučili mluvit tak, že už nedokáží tempo řeči kontrolovat a jejich řeč se stává nesrozumitelnou. Vést poradu, prezentaci, či jen telefonický hovor se pro ně stává problémem. Mají lidé kolem Vás potíže Vám rozumět? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám úspěšně se prezentovat, naučíme Vás správnému veřejnému vystupování z hlediska rétoriky i řeči těla.

Co je to breptavost?

Dříve se breptavost považovala za neurózu. Dnes ji vnímáme jako poruchu řeči a jazykových schopností projevující se zrychlenou, kolísavou, neuspořádanou a frekventovaně nesrozumitelnou mluvou. Zrychlení není vždy trvale přítomno, ale téměř vždy je patrná porucha formování jazykového obsahu. Breptavost se řadí do poruch plynulosti řeči společně s koktavostí, ale bohužel se jí nevěnuje tolik pozornosti jako koktavosti. Na rozdíl od koktavosti si ji jedinec často neuvědomuje a musí ho na ni upozornit okolí.

Jaké jsou příznaky breptavosti?

Breptavost přináší zrychlené tempo řeči, kterého si nejvíc všimneme u dlouhých slov a vět. Dále opakování a vynechávání slabik, nadměrně dlouhé věty, odbočování od tématu a ztrátu dějové linie. Objevují se poruchy artikulace a hlasu. Je narušeno dýchání, také melodie a rytmus řeči. Řeč působí monotónně a přízvuk je chybný nebo chybí úplně. Jedinec působí často povrchně, chaoticky a impulzivně. Při komunikaci ztrácí sebeovládání, mluví nahlas a nezvládá naslouchat druhému. Některé příznaky se mohou vyskytnout i v písemném projevu. Člověk s breptavostí má taky často problém se sebereflexí. Má potíže si v danou chvíli svůj projev uvědomit.

Diagnostika breptavosti

Pečlivá diagnostika je velmi důležitá. Breptavost bývá totiž často zaměňována za koktavost. Při diagnostice se zaměřujeme na analýzu řeči, čtení, vyprávění, motorické schopnosti a taky již zmíněnou sebereflexi při probíhajícím projevu.

Terapie breptavosti

Terapie se zabývá zlepšením plynulosti mluvy a navození adekvátního tempa řeči. Rozvíjí se také rytmické cítění a velmi důležitá je relaxace! Hlavním cílem je uvědomování si nejen obsahu řeči, ale hlavně její formy.

Prognóza breptavosti je příznivá, pokud se zachytí včas, je správně diagnostikována a následně správně zvolena terapie. Důležitá je i spolupráce okolí.

Mají lidé kolem Vás potíže Vám rozumět? Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám úspěšně se prezentovat, naučíme Vás správnému veřejnému vystupování z hlediska rétoriky i řeči těla.

Zdroj:

Klenková, J. (2006). Logopedie (1st ed.). Praha: Grada. Neubauer, K. (2018). Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál.

Užitečné odkazy:

Mezinárodní organizace pro problematiku breptavosti ICA

Web zabývající se poruchami plynulosti řeči

DobraLogopedie.cz » Logopedie » Logopedie pro dospělé » Tumultus (brebtavost)
Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok