Stáže a praxe

Stáže a praxe

  • Stáže pro logopedy

    Dobrá logopedie s.r.o. je akreditovanou institucí MZČR pro praktickou část vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Logoped – Klinická logopedie.

  • Praxe pro studenty speciální pedagogiky

    Naše pracoviště umožňuje studentům pedagogických fakult se zaměřením na logopedii absolvovat povinnou praxi. Zájem o praxi u nás ale každým rokem roste a nechceme, aby vysoký počet studentů na pracovišti negativně ovlivňoval provoz ordinace a především naši práci s pacienty. Klienti mají právo odmítnout účast studenta během logopedického sezení.

  • Spolupráce při psaní diplomových prací

    Naše pracoviště spolupracuje s univerzitami při vedení diplomových prací pro studenty logopedie. Pokud máte zajímavé téma a potřebujete práci konzultovat s klinickým logopedem, ozvěte se nám na info@dobralogopedie.cz. V případě, že nás Vaše téma zaujme, rádi Vás podpoříme.

DobraLogopedie.cz » Stáže a praxe
Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš