Semináře DVPP akreditované MŠMT

Semináře DVPP akreditované MŠMT

Nabízíme následující semináře DVPP akreditované MŠMT:

1. PODPORA A ROZVOJ ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (LOGOPEDICKÁ PREVENCE)

Časová dotace: 8 × 45 min

Forma: celodenní seminář s praktickými ukázkami

Cílová skupina: učitelé mateřských škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové

Cíl semináře: Kurz účastníky vybaví znalostmi o správném fyziologickém vývoji řeči a o nejčastějších vadách řeči v předškolním věku. Účastníci se seznámí s postupy, díky kterým budou adekvátně rozvíjet řečové schopnosti u dětí a provádět prevenci vzniku řečových vad. Dozvědí se, jak v rámci své pedagogické činnosti rozvíjet u dětí oblasti, které s řečovými dovednostmi úzce souvisí (fonematické slyšení, motorika mluvidel, P-L orientace, zrakové vnímání, paměťové a motorických funkce) a jak přistupovat k dítěti s poruchou řeči. Na kurzu se účastníci také seznámí s dostupnými materiály, náměty a hrami, které lze využít pro rozvoj komunikačních dovedností v mateřské škole.

2. NEPLYNULÁ ŘEČ V PŘEDŠKOLNÍM A RANÉM ŠKOLNÍM VĚKU

Časová dotace: 8 × 45 min

Forma: celodenní seminář s praktickými ukázkami

Cílová skupina: učitelé mateřských škol, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ

Cíl semináře:

Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou narušení plynulosti řeči v předškolním a raném školním věku. Cílem první (teoretické) části kurzu je vybavit učitele základními informacemi o možných formách narušené plynulosti řeči, o diferenciální diagnostice koktavosti a vývojové neplynulosti, která je klíčová pro další přístup pedagoga. V této části budou účastníci seznámeni s postupy, které jim pomohou komunikovat s dětmi s touto poruchou a také s jejich spolužáky či rodiči.

Cílem druhé (praktické) části kurzu je ukázat účastníkům kurzu postupy, které vedou k prevenci narušení plynulosti řeči a případně dalších poruch, které se v kombinaci s ní vyskytují. Součástí preventivní práce pedagoga by měla být i osvěta a z tohoto důvodu je cílem seznámit účastníky s nejčastějšími mýty o koktavosti a podat jim informace, díky kterým budou moci tyto mýty erudovaně vyvrátit. Závěrem budou zodpovězeny otázky účastníků k tématu.

Máte-li zájem o uspořádání některého ze seminářů na vaší škole, kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci.

DobraLogopedie.cz » Logopedie » Další služby » Semináře DVPP akreditované MŠMT
Copyright © 2011 - 2020 PhDr. Jan Dezort Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2020 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok