PhDr. Jan Dezort, Ph.D. - životopis

PhDr. Jan Dezort, Ph.D. - životopis

PhDr. Jan Dezort, Ph.D. pracuje jako klinický logoped a garant pro logopedii ve společnosti ORL A LOGOPEDIE s.r.o. Kromě klinické práce s klienty se věnuje i přednášení pro kolegy logopedy a na univerzitách. V rámci své práce se specializuje zejména na poruchy plynulosti řeči u dětí i dospělých.

Pracovní zkušenosti

2012-nyní – klinický logoped a garant oboru klinická logopedie, ORL A LOGOPEDIE s.r.o., Brno

2012-2015 – klinický logoped, Všeobecná fakultní nemocnice, Foniatrická klinika, Praha

2011-2009 – klinický logoped, NZZ Brno

2005-2009 – logoped v atestační přípravě, NZZ Brno

Vzdělání

2015-2019 – doktorské studium obor Speciální pedagogika, Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Karlova

2015-2016 – European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF)

13. 4. 2011 – potvrzení zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3

18. 9. 2009 – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped, MZČR

5. 5. 2009 – specializovaná způsobilost v oboru klinické logopedie, Asociace klinických logopedů a MZČR

2001 2005 – Pedagogická fakulta MU, Speciální pedagogika (specializace logopedie a surdopedie) a Technická a informační výchova, titul Mgr. – 2005

1996-1999 – Vyšší odborná zdravotnická škola, Brno – Merhautova, obor Diplomovaný radiologický asistent, titul Dis. – 1999

1992-1996 – Gymnázium Slovanské náměstí, Brno

Přednášková činnost – výběr

listopad 2019 – Diagnóza balbuties: inspirace ze zahraničí a novinky v ČR II., Sjezd Asociace klinických logopedů, Seč

říjen 2019 – Analýza zkušeností balbutiků s reakcí okolí na jejich neplynulost a její vyhodnocení, Pražský logopedický den

říjen 2019 – dvoudenní kurz Balbuties pro logopedy v atestační přípravě, Asociace klinických logopedů, Brno

červen 2019 – Jak nejlépe pomoci dospělým s koktavostí; doporučení na základě mezinárodního výzkumu, Foniatrický kongres, Liberec

květen 2019 – Jak nejlépe pomoci koktavým – doporučení na podkladě mezinárodního výzkumu, PdF UK – Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi

listopad 2018 – dvoudenní kurz Balbuties pro logopedy v atestační přípravě, Asociace klinických logopedů, Brno

duben 2018 – dvoudenní kurz Balbuties pro logopedy v atestační přípravě, Asociace klinických logopedů, Praha

únor 2018 – Raising Stuttering Awareness in the Czech Republic, European Symposium on Fluency Disorders – poster, Antverpy, Belgie

listopad 2018 – Případová studie diagnostika a terapie adoslescenta s dg. balbuties, Pražský logopedický den

říjen 2017 – Nové trendy v dg. Balbuties, Pražský logopedický den

červen 2017 – Specifika logopedické terapie u adolescentů, 2. logopedické sympozium, Praha

srpen 2016 – A case study of a 16 year-old male who stutters – based on the ICF model, International Conference on Logopedics – Fluency disorders: Theory and Practice, Faculty of Theology, University of Silesia, Katowice, Polsko

listopad 2016 – Diagnóza balbuties: inspirace ze zahraničí a novinky v ČR, Sjezd Asociace klinických logopedů, Zaječí

Absolvované odborné akce – výběr

září 2017 – konference 11th Oxford Dysfluency Conference: Challenge and Change, Oxford, Velká Británie

březen 2017 – 2. balbutologické sympozium a workshop Fluency, Disfluencies & Stuttering, SKIZP, Bratislava, Slovensko

listopad 2016 – kurz PALIN PCI – Palin Parent-Child Interaction Therapy For Children Under Seven Who Stammer, Londýn, Velká Británie

říjen 2016 – konference 3rd Croatioan Symposium about Stuttering, Cavtat, Chorvatsko

srpen 2016 – kurz Working with primary school-aged children who stuutter: an introduction to building core client and therapist skills, Katowice, Polsko

červenec 2016 – 2týdenní stáž v Michael Palin Center (Londýn, Velká Británie) – zaměření na terapii adolescentních balbutiků

červenec 2016 – kurz RESTART Demand & Capacities Model for treatment of pre-school children who stutter, Rotterdam, Belgie

May 2015 – seminář Mini-KIDS (Peter Schneider, Katowice, Poland)

February 2015 – 5th European Symposium of Fluency Disorders

2015 – Terapie orální pozice v klinické logopedii

2014 – Afaziologie 3

2013 – XXI. celostátní konference Asociace klinických logopedů

XIV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové

2012 – XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 13. – 15. 9. 2012

Komplexní systém pozicionérů myofunkčních stimulátorů a nákusných dlah

2011 – Demence – kognitivně komunikační poruchy

Neurogenní poruchy u dospělých

Afaziologie B

Vyšetřovací testy v klinické logopedii

2010 – Praktický kurz hlasové reedukace I., II., III.

Incipientní koktavost

Fixovaná koktavost

Chronická koktavost

2009 – Klinická neurologie pro klinické logopedy

Afaziologický seminář pro foniatry

2008 – Hlasové poruchy

Palatolalie

Hlas

Vady a poruchy sluchu

2007 – Afaziologie A

Vývojová dysfázie

2006 – Specializační kurz pro logopedii a foniatrii

DobraLogopedie.cz » Kdo jsme » PhDr. Jan Dezort, Ph.D. » PhDr. Jan Dezort, Ph.D. - životopis
Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok