Koktavost u dětí

Koktavost u dětí

Začalo Vaše dítě náhle mluvit neplynule? Nevíte, jak na to reagovat a zda se znepokojovat? Neplynulost je u dětí často přechodným jevem a většinou sama odezní. Kdy ale vyhledat pomoc logopeda?

  • pokud tento stav přetrvává delší dobu
  • neplynulost se zhoršuje
  • neplynulost ovlivňuje i chování dítěte, případně je doprovázená svalovým napětím

Co je to koktavost?

Koktavost je porucha plynulosti řeči, která je spojená s různými projevy v oblasti nadměrné námahy a psychické tenze.

Jak vzniká koktavost?

Na její příčiny vniku neexistuje jednotný názor. I přes to, že věda postupuje stále kupředu, je koktavost nejméně prozkoumanou oblastí logopedie. Dříve jsme koktavost přisuzovali úleku, přeučování leváctví apod. Dneska příčiny opíráme o fyziologické faktory, řečové a jazykové faktory, psychologické faktory a faktory prostředí.

Jak se koktavost projevuje?

Koktavost se projevuje opakováním a protahováním prvních hlásek a slabik. První kritické období je mezi 3 a 4 rokem věku dítěte. Dítě v tuto dobu začíná mluvit ve větách a artikulace nestíhá produkovat věty tak rychle, jako mysl myšlenky. Druhé kritické období je při nástupu do školy. Koktavost postihuje častěji chlapce z důvodu dozrávání centrální nervové soustavy.

Samotné zadrhávání/koktání je pouhou špičkou ledovce. Pod hladinou jsou okem neviditelné příznaky, které mají hluboký charakter. Zasahují do fyzických projevů a do psychiky člověka. Často si mnoho lidí ani neuvědomuje, že se lidé s koktavostí mohou třeba stydět a prožívat strach.

Jak se chovat k dítěti, které koktá?

V počátečním stádiu koktavosti není vhodné napravovat výslovnost hlásek. Soustřeďte se na obsah toho, co dítě říká, a ne na formu. Mějte zájem o to, co dítě říká a najděte si na něj čas. Všímejte si toho, jak se chováte. Možná, že i přes doporučení jako je klidná mluva a nedoříkávání vaše tělo značí neklid a obavu. Rada "nadechni se" nebo "zpomal" může mít spíš negativní dopad. Dítě nepřerušujte, nedoplňujte a nedokončujte za něj slova. Nikdy ho neokřikujte a nechtějte po něm, aby slovo/větu zopakovalo. Rozhovor veďte bez časového tlaku a zapojte dítě do všech činností. Je nežádoucí, aby se něčemu vyhýbalo, nebo se bálo.

7 tipů, jak mluvit s dítětem, které koktá

Jak probíhá terapie koktavosti?

V rámci terapie existuje velké množství přístupů a nedá se říct, že jedna z nich je univerzální a úspěšná pro všechny. Terapie se zaměřují na všechny tři oblasti symptomů (neplynulost, nadměrná námaha, psychická tenze) a vždy se přizpůsobují individuálně každému dítěti dle věku. Cílem je vyrovnání se se skutečností a získání kontroly nad řečí. Díky tomu dítě získá chybějící sebevědomí. Důležitý je i multidisciplinární přístup psychologa a klinického logopeda.

V naší ordinaci postupujeme podle nejnovějších diagnostických a terapeutických metod. PhDr. Jan Dezort, Ph.D, garant pracoviště pro klinickou logopedii, se pravidelně účastní konferencí a workshopů zabývajících se koktavostí. Proto jsme schopni vybrat pro Vaše dítě postup, který pro něj bude nejpřínosnější.

Chcete se o koktavosti dozvědět víc?

článek Neplynulá řeč Mgr. Jana Dezorta na stránkách Asociace klinických logopedů ČR Nekoktám.cz

Doporučená literatura

Čo môžem robiť, ak sa moje dieťa zajakáva? Peter Schneider, Anke Kohmäscherová, Slovenská asociácia logopédov 2019 (recenze PhDr. Jana Dezorta, Ph.D.)

Když naše dítě nemluví plynule: koktavost a jiné neplynulosti řeči, Viktor Lechta, Portál 2011

Účinné poradenství při terapii koktavosti, Jane Fraser, Portál 2010

Koktáš? Nezoufej! Jane Fraser, William H. Perkins, Grada 2007

Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok