Dyslalie (vada výslovnosti) u dětí

Dyslalie (vada výslovnosti) u dětí

Co je to dyslalie (patlavost)?

Dyslalie nebo také patlavost je nejčastěji se vyskytující porucha řeči dětí i dospělých, kvůli které vyhledáme logopedickou ambulanci. Náprava vadné výslovnosti trvá pár měsíců, někdy i jen pár týdnů. Pokud chodíte na logopedii už rok, neustále trénujete, ale stále nevidíte pokroky – neztrácejte čas.

Jak se dyslalie projevuje?

Dyslalie se projevuje jako narušená výslovnost jedné nebo více hlásek. Je možné, že se objevuje pouze při spontánní mluvě a při opakování vzoru slov nikoliv. Je zapotřebí si uvědomit, že v rámci vývoje dítěte odpovídá každému období výslovnost určitých hlásek. Proto nelze například po tříletém dítěti chtít, aby umělo vyslovovat artikulačně náročnou hlásku R. Nesprávná výslovnost je zcela přirozený vývojový jev v řeči dětí, který se v průběhu předškolního věku zpřesňuje a upravuje. Pokud ale odchylky ve výslovnosti překročily věkovou hranici a nebyly zvládnuty, je vhodné zpozornět.

Nejběžnější je vadná výslovnost sykavek (c, s, z, č, š, ž) při níž se jazyk dostává dopředu mezi zuby a vzniká takzvané "šlapání si na jazyk". Nebo dítě nahrazuje sykavku jinou sykavkou a "šišlá". Často se setkáváme také s vadnou výslovností vibrant (r, ř), čemuž se říká také "ráčkování".

Některé hlásky (l, r, ř) jsou náročnější pro artikulaci a jiné (sykavky) zase pro sluchovou kontrolu.

Jak probíhá terapie dyslalie?

Při diagnostice logoped hodnotí, v jakém stupni vývoje se nachází aktuální výslovnost dítěte, posoudí příčinu vzniku vadného tvoření hlásky a navrhne vhodný postup. Při terapii dyslálie je velmi důležitý individuální přístup k dítěti. Terapie je založená na čtyřech krocích, kdy dochází nejprve k přípravným cvičením (artikulačním cvičením), následuje samotné vyvození hlásky, její zafixování (do slabik a později slov) a nakonec automatizace hlásky do běžné řeči. Všechny kroky bedlivě řídí a sleduje logoped, který dbá na kvalitu a efektivitu terapie.

9 zásad efektivního procvičování výslovnosti

Avšak v ordinaci logopeda se odehrává pouze zlomek terapie. Samotná práce je především na Vás, rodičích či prarodičích. Je zapotřebí být trpělivý, jelikož průběh a délka jednotlivých fází terapie je velmi individuální záležitost. Nemějte ale obavy, všechno Vám pečlivě vysvětlíme a poskytneme zpětnou vazbu. V naší ordinaci také vyvíjíme a používáme webovou aplikaci Logapka, přes kterou Vám nasdílíme všechny potřebná videa a materiály na procvičení tak, abyste při odchodu ordinace přesně věděli, co a jak doma dělat.

Doporučená literatura:

Teorie

Artikulace a fonologické rozlišování hlásek, Karel Neubauer, Tobiáš 2011

Praxe

Budu správně mluvit – Chodíme na logopedii, Dana Kutálková, Grada Publishing 2011

Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči. Praktické rady pro rodiče a jejich děti, Eva Kolesová, Pasparta 2016

Zdroje:

Neubauer, K. (2018). Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál.

DobraLogopedie.cz » Logopedie » Logopedie pro děti a dospívající » Dyslalie (vada výslovnosti) u dětí
Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok