Další řečové obtíže u dětí

Další řečové obtíže u dětí

Možných řečových obtíží je u dětí mnoho. Mezi další, se kterými se v naší ambulanci setkáváme, patří:

Mutismus (oněmění)

Mutismus se nejčastěji začíná vyskytovat mezi 4. a 5. rokem života dítěte. V době, kdy dítě začíná navštěvovat mateřskou nebo základní školu. Někdy přestane mluvit s určitými osobami nebo v určitém prostředí a doma s rodinou komunikuje normálně.

Mezi příčiny řadíme konflikty doma, stěhování a nové prostřední, úmrtí nebo třeba rozvod rodičů.

Pokud dítě nemluví s určitým člověkem nebo v určité situaci, rozhodně ho nenuťte do mluvení. Navoďte situaci tak, aby se mohlo vyjádřit neverbálně a buďte dítěti oporou. Chvalte ho za každý malý krok, ať už je úspěšný nebo neúspěšný.

Mutismus někdy odezní sám. Dítě mnohdy potřebuje čas a prostor. Někdy je ale potřeba vyhledat logopedickou pomoc, kterou je vhodné kombinovat i s návštěvami psychologa.

Pokud si nejste jistí, potřebujete nasměrovat nebo zkonzultovat situaci Vašeho dítěte, neváhejte a obraťte se na logopeda.

Huhňavost (rhinolalia)

Huhňavost postihuje zvuk řeči a její artikulaci.

Huhňavost zavřená Často rodiče přichází s tím, že dítě mluví, jako kdyby mělo rýmu. V tom případě se jedná o huhňavost zavřenou, kdy je důležité navštívit ORL lékaře z důvodu kontroly nosní mandle, popřípadě chronických opakujících se rým a zánětů středouší. Někdy je potřeba navštívit i alergologii.

Při zavřené huhňavosti se logoped zaměřuje na nácvik nosního dýchání, správné klidové polohy jazyka a popřípadě obnovu funkce měkkého patra a svalů v obličeji.

Huhňavost otevřená Druhým typem je huhňavost otevřená, kdy zvuk řeči je výrazně nosový. Příčiny zde bývají v oblasti narušení vývoje měkkého patra (patrné při rozštěpech) nebo zkrácení patra.

Při otevřené huhňavosti se logoped zaměřuje spolu s dalšími odborníky na usměrnění výdechu a nácviku orality.

Oba tyto typy se mohou kombinovat a vyžadují odbornou péči. Určitě není dobré něco podcenit a proto, pokud si nejste jistí, zda řeč Vašeho dítěte zní optimálně, vyhledejte na logopeda.

Doporučená literatura: Budu správně mluvit – Chodíme na logopedii, Dana Kutálková, Grada Publishing 2011 Logopedie, Jiřina Klenková, Grada Publishing 2006

Zdroje: Klenková, J. (2006). Logopedie (1st ed.). Praha: Grada. Kutálková, D. (2011). Budu správně mluvit: chodíme na logopedii. Praha: Grada.

DobraLogopedie.cz » Logopedie » Logopedie pro děti a dospívající » Další řečové obtíže u dětí
Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok