Ceník

Ceník

Péče v naší ordinaci je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jste pojištěni u některé z následujících zdravotních pojišťoven.

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Ceník (klienti nesmluvní pojišťovny, klienti, kteří si péči hradí sami)

 • Vstupní konzultace (45-60 min) 1500 Kč
 • Navazující konzultace krátká (30 min) 600 Kč
 • Navazující konzultace střední (45 min) 800 Kč
 • Navazující konzultace dlouhá (60 min) 1000 Kč
 • Logopedická pohotovost online (rozbor zaslaného videa a dotazníku, konzultace online, předání doporučení přes aplikaci Logapka – na toto preventivní vyšetření přispívá pojišťovna ZPMV ČR v rámci programu Telemedicína) 950 Kč
 • Nabízíme i online konzultace. Cena je stejná jako u běžných konzultací. Online konzultace nehradí zdravotní pojišťovny. Online konzultace se platí předem po domluvě termínu s logopedem.
 • Délku vyšetření a konzultace určuje logoped dle obtíží.

Ceník platný od 1.3.2023

Pokud zvažujete péči v naší ordinaci a jste pojištěnci VZP, doporučujeme k výše uvedeným pojišťovnám přestoupit v nejbližším možném termínu. Přestupní termíny jsou 2x ročně. Před přestupem k jiné pojišťovně doporučujeme zkontrolovat, zda má daná pojišťovna smlouvu s lékaři, které navštěvujete (zejm. praktickým/dětským lékařem, zubařem). Informace o přestupu k jiné pojišťovně najdete např. na zmenazdravotnipojistovny.cz nebo na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Úkony nehrazené ze zdravotního pojištění

 • Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku ke studiu na VŠ 500 Kč
 • Logopedická zpráva pro PPP, SPC apod. 400 Kč
 • Logopedická depistáž v MŠ
  (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči, minimum 1000 Kč) 150 Kč / dítě + cestovné

UPOZORNĚNÍ

V mateřských školách provádíme pouze depistáž, aby rodiče věděli, zda je nutné logopedickou péči vyhledat. Samotná logopedická péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění, musí probíhat přímo v nestátním zdravotnickém zařízení. V mateřských školách péči provádějí pouze logopedi působící ve školství nebo logopedi ve zdravotnictví (nicméně v tomto případě za přímou úhradu).

Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš