Ceník

Ceník

Péče v naší ordinaci je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jste pojištěni u některé z následujících zdravotních pojišťoven.

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Ceník (klienti nesmluvní pojišťovny, klienti, kteří si péči hradí sami)

Vstupní konzultace krátká (30 min, dg. dyslálie – běžná porucha výslovnosti) – 500 Kč

Vstupní konzultace dlouhá (60 min, ostatní diagnózy) – 1000 Kč

Navazující konzultace krátká (30 min) – 350 Kč

Navazující konzultace střední (45 min) – 550 Kč

Navazující konzultace dlouhá (60 min) – 750 Kč

Délku vyšetření a konzultace určuje logoped.

Doporučujeme k výše uvedeným smluvním pojišťovnám přestoupit. Přestupní termíny jsou 2x ročně. Před přestupem k jiné pojišťovně doporučujeme zkontrolovat, zda má daná pojišťovna smlouvu s lékaři, které navštěvujete (zejm. praktickým/dětským lékařem, zubařem). Informace o přestupu k jiné pojišťovně najdete např. na zmenazdravotnipojistovny.cz nebo na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Úkony nehrazené ze zdravotního pojišťění

Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku ke studiu na VŠ – 350 Kč

Logopedická zpráva po jednorázové návštěvě – 500 Kč

Logopedická depistáž v MŠ (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči) – 100 Kč za dítě (minimum 1000 Kč)

UPOZORNĚNÍ

V mateřských školách provádíme pouze depistáž, aby rodiče věděli, zda je nutné logopedickou péči vyhledat. Samotná logopedická péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění, musí probíhat přímo v nestátním zdravotnickém zařízení. V mateřských školách péči provádějí pouze logopedi působící ve školství nebo logopedi ve zdravotnictví (nicméně v tomto případě za přímou úhradu).

Copyright © 2011 - 2020 PhDr. Jan Dezort Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2020 Martin Argaláš