Afázie

Afázie

Afázie zahrnuje celou škálu druhů a stupňů postižení od lehkých poruch vybavování slov až po úplnou ztrátu řeči a rozumění. Příčinou vzniku afázie většinou bývá centrální mozková porucha, úraz hlavy, nádory a jiná onemocnění mozku. Je složité vyrovnat se s afázií jak pro postiženého, tak pro jeho okolí, protože postižení přichází náhle a zásadně ovlivňuje život. Zásadní roli u terapie afázie hraje čas, proto vyhledejte pomoc klinického logopeda co nejdříve.

Co je to afázie?

Afázie je porucha řeči, kterou způsobuje náhlé poškození mozku. Jedná se tedy o získanou poruchu řeči. Dokáže velmi zásadně ovlivňovat život člověka i jeho blízkého okolí.

Jak se afázie projevuje?

Afázie je složitá porucha řeči, která má velké množství symptomů. Dochází k náhlé poruše komunikace, kdy je zasažená mluvená řeč, její psaná forma a také porozumění. Existuje celá škála druhů od lehkých poruch, kdy dochází k problémům s výbavností slov až po úplnou ztrátu porozumění a řeči. Projevuje se v různých kombinacích a v různé míře. V řeči se vyskytují deformovaná a nesmyslná slova, častým ukazatelem jsou poruchy pojmenování a vyskytuje se také zhoršená či snížená srozumitelnost. Afázie zasahuje i do psychiky člověka, ovlivňuje celý jeho život.

Jaké jsou příčiny afázie?

Mezi příčiny afázie řadíme cévní mozkové příhody, úrazy a poranění hlavy, nádory a degenerativní onemocnění mozku.

Jak probíhá terapie afázie?

Terapie afázie je velmi individuální dle typu a závažnosti postižení. Velmi důležité je její včasné zahájení, proto s oslovením logopeda nezahálejte. Klinický logoped by měl navázat kontakt již v nemocnici. Kromě logopeda je důležitá spolupráce dalších odborníků jako je psycholog, fyzioterapeut atd.

Pokusíme se Vám pomoci se s tímto problémem vypořádat a znovu umožnit komunikaci s okolím. Existují účinné strategie, jak funkce mozku obnovit a opět začít užívat verbální komunikaci. Během logopedických sezení používáme materiály pro dospělé klienty, které svým zaměřením odpovídají typu afázie u klienta. Klademe důraz na důstojné prostředí a témata odpovídající intelektové úrovni klienta.

U někoho je terapie úspěšná, u někoho se obnoví v omezeném rozsahu a někdy je potřeba vybudovat komunikaci úplně novou. Třeba neverbální, ale funkční! Úspěšnost terapie je ovlivněna rozsahem a místem poškození. Obrovskou roli hraje také postoj pacienta.

Vyrovnat se s afázií je velice těžké nejen pro klienta, ale také pro jeho blízké okolí, nebojte se tedy oslovit i některé z organizací, které se zabývají pomocí lidem s afázií a jejich rodinám. Odkazy najdete níže.

Zdroj: Klenková, J. (2006). Logopedie (1st ed.). Praha: Grada.

Užitečné odkazy:

ICTUS o.p.s

Klub afasie

Afázie z.s.

Sdružení:

Cerebrum

Občanské sdružení PRO AFÁZIE

Sdružení CMP

Vhodné pomůcky:

Afaslovník

Programy Mentio

Copyright © 2011 - 2024 PhDr. Jan Dezort, Ph.D.; WebDesign © 2011 - 2024 Martin Argaláš
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok